ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะกรรมการอำนวยการบริหารหอพักฯ ร่วมปรึกษา หาแนวทางการพัฒนาต่อไป ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรLoading