มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมจากประเทศเยอรมนี

รศ.ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มน.
ให้การต้อนรับ อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมจาก
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเยอรมนี
🚋Cultural Truck 🚋
เพื่อแจกของที่ระลึกและ🥖ขนมเยอรมันให้นิสิต มอนอ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์อาหาร NU Canteen 🏤

Loading