วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เข้าร่วมงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งในงานนี้ได้พบปะศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น วศ., มศว, มน. พิษณุโลก เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์

โดยครั้งนี้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้นำของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล และศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน
และขอขอบคุณศิษย์ทุกท่านที่ยังคงคิดถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร และกลับมาเพื่อช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading