18 มกราคม วันสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร

365 วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

• ครบรอบ 431 ปี (18 มกราคม 2135) วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย
• ครบรอบ 56 ปี (18 มกราคม 2510) วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก จุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยนเรศวร
• ครบรอบ 56 ปี (18 มกราคม 2510) วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ครบรอบ 29 ปี (18 มกราคม 2537) วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพจาก การแสดงแสงสีเสียงในโครงการ Power Cheer 2018 : Heroic “กล้าหาญ ชาญชัย”
“ยุทธหัตถี เกียรติยศในแผ่นดิน” องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่อัลบั้่ม Power Cheer 2018

Loading