“กิจการนิสิต 2023 มุมมอง วิธีคิด และการทำงานแบบ Meta Skill”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อ “กิจการนิสิต 2023 มุมมอง วิธีคิด และการทำงานแบบ Meta Skill” โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมมหาราช 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading