ชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม อวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม อวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและมอบของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเป็นการเผยแพร่ความหมายของวันคริสต์มาส

Loading