การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจกรรมพัฒนานิสิต และตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “มหามิตร จิตอาสา นคราจัมปาศรี” ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนิสิตอีก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานครฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งนี้โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านโกทา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

Loading