งานทำบุญปีใหม่ ศูนย์อาหาร NU Canteenและศูนย์อาหาร NU Square มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานทำบุญปีใหม่ ศูนย์อาหาร NU Canteenและศูนย์อาหาร NU Square มหาวิทยาลัยนเรศวร นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เป็นประธานงานทำบุญปีใหม่ ศูนย์อาหาร NU Canteen โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์อาหาร ได้นำอาหารมาถวายพระสงฆ์จากวัดเสาหินจำนวน 7 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลงต้อนรับปีใหม่ 2566

Loading