การจัดสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ รอบโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ รอบโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม(ลูกพระฆเนศ) ซึ่งจัดการทดสอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต และ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนิสิต

Loading