ฝากส่งแรงใจไปช่วยเชียร์ ทัพนักกีฬา ทีมช้างศึก ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48

ฝากส่งแรงใจไปช่วยเชียร์
ทัพนักกีฬา ทีมช้างศึก ในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Loading