สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

SAFE ก่อน START
————————–
⛑ สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่
เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading