โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 3

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางทั้ง 5 ด้าน จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวัดโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และท่านนายกสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมตรีตำบลโพทะเล และท่านผอ. ธเนศ โกวิทย์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกัน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านบำเพ็ญฯ ปรับปรุงทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น กิจกรรมด้านกีฬาฯ ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล จัดทำสนามเปตอง สอนเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล กิจกรรมด้านวิชาการฯ สอนเสริมรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และจัดทำบอร์ด สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมด้านศิลปะ สอนเสริมทักษะร้อง รำ เต้น กิจกรรมด้านคุณธรรมฯ กิจกรรมจัดทำป้ายความรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม 1 – ม 3 เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ ม นเรศวรในครั้งนี้ด้วย

Loading