ขบวนนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ขบวนนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”วันที่ 22 มกราคม 2566ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Loading