พื้นที่สร้างสุข ด้านสุขภาวะทางกาย เปิดให้บริการแล้ว

พื้นที่สร้างสุข
ด้านสุขภาวะทางกาย
เปิดให้บริการ ดังนี้
(สนามแบดมินตัน&สนามเทเบิลเทนนิส)
เปิดให้บริการ : จันทร์ถึงอาทิตย์
เวลา : 08:30 – 24:00 น.
เปิดให้บริการ : จันทร์ถึงศุกร์
เวลา : 13:00 – 20:00 น.
เปิดให้บริการ : จันทร์ถึงศุกร์
เวลา : 13:00 – 20:00 น.
ภายใต้การกำกับดูแลของกองกิจการนิสิต
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5596-1222

Loading