ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

ยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์จ.แพร่ ในระดับชั้น ม.6 ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย รายละเอียดของการเข้าศึกษาต่อ
โดยมีวิทยากรจากแต่ละคณะ 3 กลุ่ม (Cluster)ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
———————————————-
ในส่วนด้านการให้บริการสวัสดิการนิสิตตัวแทนจากกองกิจการนิสิต นำโดยนางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างาน
บริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิตบรรยายสรุปเกี่ยวกับสวัสดิการทั้งหมดของนิสิตที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัย
———————————–
ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 59 total views,  2 views today