ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย)

นางพรธิดา  บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุนการศึกษา ให้การต้อนรับ นางอิงอร  สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุนการศึกษา “ปตท.สผ.เพชร เอส 1” เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 82 total views,  2 views today