ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล บุคคลชาย

ขอแสดงความยินดีกับ👏👏
นายชนกนันท์ ลีพัฒนวงศ์
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
————-‐———————————-
🥉ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
♟️การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
ประเภทหมากรุกสากล บุคคลชาย
————-‐———————————-
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกม 2023”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
————-‐———————————-
#กีฬามหาวิทยาลัย
#ทีมนเรศวร
#รางวัลนิสิต
#SA_Media

Loading