ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กยศ.มน.

ข่าวประชาสัมพันธ์
จาก กยศ.มน.
———————————————
นิสิตที่เรียน Set e-Learning
ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566
———————————————
ทาง กยศ.มน. จะบันทึก ชม.กิจกรรมอีกครั้ง
———————————————
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
**เบอร์โทร 0-5596-8316

Loading