โครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์(การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก) รุ่นที่ 2

ม.นเรศวรห่วงความปลอดภัยและสวัสดิภาพนิสิตจัดโครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
(การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก) รุ่นที่ 2 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
#รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต#SA_Media

Loading