กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิตร่วมกับ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ วงเสวนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย
การแสดง Performance art และ การแนะนำตัวการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง สมาชิกสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ และ นายกองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งปีนี้ การชิงตำแหน่งนายกองค์การนิสิตมีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคมวลนิสิต และพรรคไชยานุภาพ นอกจากว่าที่ผู้สมัครจะได้แสดงวิสัยทัศน์ต่างๆ แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีคำถามประเด็นต่างๆ กับว่าที่ลงสมัครตำแหน่งนายกองค์การนิสิตซึ่งการเลือกตั้งผู้นำนิสิตในปีนี้จะเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์ เปิดระบบเลือกตั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และจะปิดระบบเลือกตั้งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เชิญชวนนิสิตทุกคน อย่าลืมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้

Loading