งานมหกรรมรวมพลนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิต ร่วมกับกองบริการการศึกษา จัดงานมหกรรมรวมพลนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ทีมบริหารของกองทุน กยศ นำโดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading