การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมพิจารณาหารือ แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการแทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading