ขอเชิญชวนนิสิต กลุ่มนิสิต ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน พิจารณาเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอเชิญชวนนิสิต กลุ่มนิสิต ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน พิจารณาเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานได้ที่งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอนวัช มีเคลือบ ภายใน 1222 มือถือ 0897054883

 24 total views,  3 views today