มติที่ประชุมการสรรหาประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2566

🎉💥กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 💥🎉
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
🌟นายสุริยา พวงอุไร🌟
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอนามัยชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
เนื่องในโอกาสสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566
—————————————————————–
มติที่ประชุมการสรรหาประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2566
โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมสรรหา
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
#SCNU65
#SCNU66
#สภานิสิตมอนอ66
#สภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
#SA_Media

Loading