กิจกรรมแสดงความยินดีให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

🎓❤️ บรรยากาศแห่งความประทับใจและความสุข กิจกรรมแสดงความยินดีให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ในงานพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 🎊🎉 🎞️ ขอบคุณภาพถ่ายทางอากาศ จาก สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (GISTNU) #พิธีมอบปริญญาบัตร #Congratulations #SA_Media

 35 total views,  2 views today