ขอเชิญนิสิตที่ประสงค์จะทำงานขึ้นทะเบียนหางานใน Platform ระบบ “ไทยมีงานทำ”

ระบบไทยมีงานทำ
ขอเชิญชวนนิสิตที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานใน Platform ระบบ “ไทยมีงานทำ”

เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา

สนใจคลิก //smartjob.doe.go.th/

Loading