สงกรานต์ 4 ภาค ประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 บุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย
ในงาน “สงกรานต์ 4 ภาค” ประจำปี 2566
โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรม
🔸ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
🔸สรงน้ำพระพุทธรูป และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
🔸ขอพรจากคณาจารย์อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading