ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้อำนวยการกองรัฐธรรมนูญต่างประเทศ” สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ

นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ รหัส 47

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองรัฐธรรมนูญต่างประเทศ (ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 90 total views,  2 views today