กิจกรรมการจัดการความรู้ ภายใต้โครงการพลิกโฉมหน่วยงาน

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ภายใต้โครงการพลิกโฉมหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรม โดยภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ ดีไซน์ไดเรกเตอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy มาบรรยายในหัวข้อ การบูรณาการงานให้สอดคล้องกับหลัก SDGs และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรภายในกองกิจการนิสิต

Loading