การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการแทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading