โครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์(การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก) รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลับนเรศวร ห่วงความปลอดภัยและสวัสดิภาพนิสิตจัดโครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก)รุ่นที่ 3 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2   รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตLoading