ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนเรศวรจัดพิธีเททองหล่อพระพิรุณทรงนาคครบรอบ 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ฯ

     
18 พฤษภาคม 2566 เป็นวันดี – ดี อีกวันของชมรมศิษย์เก่าเกษตรนเรศวร
ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดพิธีจุดไฟปฐมฤกษ์ ในการเททองหล่อพระพิรุณทรงนาค 30 ปี  ด้วยไม้มงคล 9 ชนิด
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ 30 ปี แห่งวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ฯ
โดยพระพิรุณทรงนาคจะประดิษฐานหน้าคณะเกษตร ฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความซื่อสัตย์
ศีลธรรรมและความสามัคคี เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่เคารพสักการะของขาวเกษตรนเรศวร
ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญในการจัดสร้างพระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวาระพิเศษครบรอบ 30 ปี เกษตรนเรศวร
ซึ่งมีขนาด 2 เมตร
 โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย คณาจารย์
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading