การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2566  ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมหอพักนิสิต อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading