น้องทาม นิสิตพิการทางด้านร่างกาย ไม่มีแขนทั้งสองข้าง ทดสอบการเข้าอยู่หอพักนิสิต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  นำโดย นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา นำนายวรรธณะ คำอินทร์ หรือ น้องทาม นิสิตใหม่ ที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สาขาทัษนศิลป์ ในปีการศึกษา 2566 โดยมีความพิการทางด้านร่างกาย ไม่มีแขนทั้งสองข้าง   ทางศูนย์บริการนิสิตพิการ NU DSS และทีมงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต นำโดย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต  ได้พาน้อง  เข้าเยี่ยมชมหอพักที่น้องจะใช้ชีวิตอยู่ และทดลองการขึ้นลงบันได การเปิดห้อง ฯลฯ  โดยได้อธิบายการใช้ห้องส่วนรวมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในหอพักให้ทางน้องทามทราบ ในเบื้องต้นแล้ว

Loading