โครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์(การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก) รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลับนเรศวร ห่วงความปลอดภัยและสวัสดิภาพนิสิตจัดโครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใบแรก)รุ่นที่ 4 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต

Loading