ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานกองกิจการนิสิต มน.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กองกิจการนิสิต มน. ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานกองกิจการนิสิต มน.

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมทีมบริหาร โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต ทั้งหมดได้เข้าร่วม จากนั้นเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ Lobby อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading