ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – บรรจุข้าราชการตุลาการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย์
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รหัส 55
ในโอกาสที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (สนามใหญ่)
โดยเป็นผู้สอบผ่านหนึ่งใน 35 คน ในประจำปี พ.ศ. 2565 จากจำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ฯ กว่า 7,000 คน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ยังสอบไม่ผ่านในรอบนี้ หากเรายังคงมุ่งมั่นพยายาม
โอกาสครั้งต่อไปต้องเป็นของเราอย่างแน่นอน
Excusive ระดับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว เราก็ไม่พลาดให้ท่านน้ำ (นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย์)
ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ฯ ให้กับทุกคนได้อ่านอย่างละเอียด
จากจุดเริ่มต้นมีทั้งปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยต่าง ๆ ก็ผ่านไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง จนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าสานฝันต่อไป
แบ่งปันประสบการณ์การเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่…….
-1- จุดเริ่มต้น เก็บคุณสมบัติให้พร้อม – สำหรับตัวเราเองได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีว่าจะสอบเข้ารับราชการ
และสอบเนติบัณฑิตให้ได้ ซึ่งในช่วงที่เรียนจบใหม่ๆ เราเริ่มจากสอบภาค ก. สอบเข้าทำงานที่ต่างๆ
เมื่อได้งานแล้วก็ลงเรียนเนติฯควบคู่ไปกับการทำงาน ใช้วิธีเรียนเทอมละวิชา และใช้เวลาสองปีในการสอบได้เนติบัณทิตครบทุกวิชา
พร้อมกับการเก็บอายุงานจนครบ เมื่อเรามีคุณสมบัติครบในการสอบแล้ว ก็เข้าสู่การเตรียมสอบสนามใหญ่
-2- ทำงานไปด้วย สอบไปด้วย แบ่งเวลาอ่านหนังสืออย่างไร? – สำหรับคนที่ทำงานไปด้วยเตรียมสอบไปด้วย
เราคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนตารางการอ่านหนังสือของตัวเอง ลงมือทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้และทำอย่างสม่ำเสมอ
– 3- อ่านอะไร อ่านอย่างไร? – ก่อนจะสอบผ่านผู้ช่วยผู้พิพากษาในครั้งนี้ เราผ่านการสอบสนามใหญ่มา 3 ครั้ง
ดังนั้น สิ่งที่จะแบ่งปันคือการเตรียมสอบทั้งหมดที่ผ่านมา เราไม่สามารถแบ่งได้ว่าเวลาช่วงใด
หรืออ่านหนังสือกี่เล่มทำให้สอบได้ เพราะได้อ่านมาเรื่อยๆ สอบไม่ผ่านก็อ่านใหม่ ซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่านเพิ่มเติม
ซึ่งการสอบแต่ละครั้งทำให้เราได้รู้มากขึ้น เห็นข้อบกพร่องของตัวเองมากขึ้น เก็บข้อบกพร่องในการสอบครั้งที่ผ่านมา
แล้วเพิ่มเติมส่วนนั้นในการสอบครั้งต่อไป เมื่อใดที่เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเมื่อนั้นเรามาถูกทางแล้วค่ะ
หนังสือที่อ่านในการเตรียมสอบ
– คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่งจากคำพิพากษาศาลฎีกา อ.ประเสริฐ
– พร้อมสอบ นิติกรรม-สัญญา
– แพ่งพิสดาร (จูริส) เล่ม 1-4
– กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (ยักษ์เขียว) อ.เกียรติขจร
– กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม1-4 อ.เกียรติขจร
– หลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา อ.สหรัฐ
– ถาม-ตอบ อาญา อ.สมชาย
– อาญาพิสดาร (จูริส) เล่ม 1-2
– สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1-2 อ.สมชัย
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.สมชัย
– สรุปหลักกฎหมายการบังคับคดี อ.วิวัฒน์
– คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลฯ อ.ประเสริฐ
– วิแพ่งพิสดาร (จูริส) เล่ม 1-3
– คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1-2 อ.ธานิศ
– หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ.สหรัฐ
– ถาม-ตอบ วิอาญา อ.สมชาย
– คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน อ.ประเสริฐ
– วิอาญาพิสดาร (จูริส) เล่ม 1-2
(กฎหมายพิเศษ)
– กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน อ.จรัญ
– คำอธิบาย พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา อ.ธานี
– หลักและคำพิพากษา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานคดีแพ่ง/คดีอาญา อ.สหรัฐ
– พยานหลักฐานคดีแพ่ง/คดีอาญา คำพิพากษาและหลักกฎหมาย ปี2558-2565 อ.สหรัฐ
– พยานพิสดาร (จูริส)
– พร้อมสอบ พยาน อ.ก้องวิทย์
– คำบรรยายเนติฯ
– หลักและคำพิพากษา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.สหรัฐ
– หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง อ.สุริยา,อ.อนุวัฒน์
– หลักและคำพิพากษา พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ อ.สหรัฐ
– คำบรรยายเนติ
– คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.สุริยา,อ.อนุวัฒน์
– คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญ รัฐธรรมนูญ Absolute Law
– คำอธิบาย กฎหมายแรงงาน อ.เกษมสันต์
– คำบรรยายเนติฯ
– คำบรรยายเนติ
– คู่มือทวนสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Absolute Law
วิธีการอ่าน : การอ่านครั้งแรกจะอ่านเนื้อหาทั้งหมด เมื่อเจอเนื้อหาที่สำคัญหรือฎีกาน่าสนใจ
เราก็จะติดสลิปไว้ก่อน (ซึ่งเยอะมากค่ะ) ทำสรุปย่อบางวิชา จดประเด็นสำคัญลงในเลคเชอร์หรือประมวลกฎหมาย เพื่อง่ายต่อการทบทวน
และยิ่งถ้าเป็นช่วง 2 – 3 เดือนก่อนสอบจะเป็นช่วงเข้มข้นมากๆ ต้องอ่านให้จบทุกวิชาแล้วเข้าสู่การทบทวนเนื้อหาย่อที่เราจดไว้ทั้งหมด
รวมทั้งการท่องตัวบทและฝึกทำข้อสอบเก่า (การฝึกทำข้อสอบเก่าสำคัญนะคะทำให้เรารู้ว่าที่อ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนั้น เราเข้าใจหรือจดจำประเด็นสำคัญได้มากน้อยเพียงใด เราพร้อมแค่ไหนในการเจอข้อสอบจริงและการเรียบเรียงประเด็นคำตอบจะเขียนอย่างไร
ถ้าให้ดียิ่งขึ้นควรจับเวลาฝึกเขียนตอบด้วย เพราะในการสอบนั้นนอกจากจะวัดความรู้แล้ว
ยังวัดไหวพริบและความเร็วของการทำข้อสอบด้วย โดยมีเวลาอ่าน คิด และทำ เฉลี่ยเพียงข้อละ 25 นาทีเท่านั้น)
-4- การเตรียมตัวในวันสอบ – สำหรับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมาก วันสอบคือวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิต ซึ่งสอบครั้งหนึ่งมี 3 วัน
ใช้เวลาถึง 3 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราต้องรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้ดี เผื่อเวลาในการเข้าห้องสอบประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ทุกๆครั้งที่ไปสอบเราจะไปถึงสนามสอบแต่เช้า และจะเข้าห้องก่อนเริ่มสอบประมาณ 45 นาที เข้าไปด้วยความมั่นใจ
อย่ากลัว ทำสมาธิ ทำจิตใจให้นิ่ง ตื่นเต้นได้แต่ต้องตั้งสติให้ได้ เมื่อถึงเวลาเริ่มทำข้อสอบแล้วเราจะเขียนเวลาไว้ที่ท้ายข้อสอบแต่ละข้อ
โดยรันเวลาไปข้อละ 25 นาที ต่อเนื่องไปจนครบ เพื่อให้ตัวเองได้รู้ว่าข้อนั้นเราต้องทำให้เสร็จก่อนกี่โมง
เป็นการวางแผนเวลาการทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ แต่ถ้าทำข้อสอบไปแล้วปรากฏว่าข้อใดยังคิดไม่ออกก็จะข้ามไปทำข้ออื่นก่อน
แล้วกลับมาทำภายหลัง เราจะใช้เวลาในห้องสอบให้คุ้มค่าที่สุด และไม่ปล่อยคำตอบให้ว่างแม้แต่ประเด็นเดียว
เพราะเพียงครึ่งคะแนนก็มีความสำคัญมาก (จากประสบการณ์คะแนนใกล้ผ่านมาสองครั้ง)
เมื่อจบการสอบในแต่ละวันเราจะยังไม่ดูฎีกาที่ออกสอบหรือธงคำตอบใด เพราะถึงแม้เราจะทำได้ถูกมากกว่าที่ผิด
แต่เราก็คงกังวลอยู่กับข้อที่ผิด อาจจะทำให้เสียใจและเสียเวลาในการเตรียมสอบวันต่อไปได้
ในการเขียนตอบ เราจะอ่านคำถามแล้วจับประเด็นในข้อสอบให้ได้ว่าโจทย์ต้องการคำตอบในประเด็นใด
ซึ่งหากจำเลขมาตราได้จะทำให้มั่นใจในการเขียนมากขึ้น แต่หากจำไม่ได้ก็จะวางหลักกฎหมาย
แล้วต่อมาจึงอธิบายหลักกฎหมายจากมาตรานั้น ๆ ว่ามีองค์ประกอบหรือมีข้อพิจารณาอย่างไร
แล้วจึงนำข้อเท็จจริงในคำถามมาปรับเข้ากับตัวบทนั้นและอธิบายเหตุผล ถ้าคำถามใดให้ข้อเท็จจริงที่สามารถอธิบายไปถึงข้อยกเว้นได้
เราจะเก็บคะแนนในส่วนนี้ด้วย เพราะจะทำให้ท่านกรรมการตรวจข้อสอบเห็นว่าเราเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากน้อยเพียงใด
แล้วจึงสรุปคำตอบในแต่ละประเด็น
-5- หัวใจที่เข้มแข็ง – ตลอดเวลาหลังจากที่เรียนจบมา เราใช้ชีวิตตามที่วางแผนไว้เสมอ อ่านหนังสือแทบไม่ได้หยุดพัก
อ่านสอบเข้ารับราชการอีกหลายๆแห่ง ซึ่งก็มีทั้งที่สมหวังและผิดหวัง การสมหวังเป็นเรื่องที่น่ายินดี
แต่สิ่งที่ทำให้เรามีใจที่เข้มแข็งขึ้นคือการได้รู้จักกับสิ่งที่ชื่อว่าความผิดหวัง เราเองก็เคยผิดหวังและเสียใจ
กว่าจะเก็บประกอบใจตัวเองแล้วลุกมาอ่านหนังสือต่อไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่พอได้พักแล้วความเหนื่อยล้าเริ่มเบาลง
จึงกลับมาอ่านต่อได้ เราอยากจะบอกว่า เพราะเราตั้งใจเราจึงมีความหวัง เมื่อเราผิดหวังเราจึงเสียใจ แต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
เราทุกคนเสียใจได้ แต่สิ่งที่ให้คำตอบได้ก็คือตัวเราเอง ถ้าเรายังมีความฝัน มีความเชื่อในตัวเองว่าเราจะทำได้
และลงมือทำต่อไปโดยแก้ไขข้อที่เรายังขาดไป ความฝันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
If you think you can, you can.
ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจกับความสำเร็จของท่านน้ำ
และขอนับถือทุกเส้นทาง ทุกทางเดินที่ท่านน้ำตั้งใจและมุ่งมั่น อีกยังต้องขอขอบคุณที่ท่านน้ำได้มาแบ่งปันเทคนิคต่างๆ ให้กับทุกคน
—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มาจาก — Arunee Nam
ข้อมูลจาก — ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (สนามใหญ่)
//ojc.coj.go.th/…/category/detail/id/21/iid/345426

Loading