โครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบแรก) รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลับนเรศวร ห่วงความปลอดภัยสวัสดิภาพนักเรียน และนิสิต
จึงได้จัดโครงการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ใบแรก) รุ่นที่ 5 โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการอบรม และสอบใบขับขี่
ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

Loading