กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการโครงการกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ภายในงานมีการตรวจวัดภาวะความเครียด สุขภาพหลอดเลือด และได้รับฟังบรรยาย  ในหัวข้อ “การรู้จักบุคลิคภาพของตนเองด้วย Transactional Analysis” ต่อด้วยการอภิปราย เรื่องภาวะโรคซึมเศร้า อภิปราย เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า โดย วิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ณ ห้องล๊อบบี้ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading