โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรมให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริการการศึกษาการใช้ชีวิต กิจกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์อื่น ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนทั้งระบบ on site และ online

Loading