กิจกรรม KM “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของชมรม/สมาคมศิษย์เก่าระดับคณะ”

 

ถ้าพูดถึงเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้มแข็งอีกหนึ่งเครือข่ายจะขาดไปไม่ได้คือเครือข่ายศิษย์เก่าคณะ
ที่กลับมาก่อตั้งชมรม/สมาคมคณะนั้นๆ เพื่อรวบรวมเพื่อน รุ่นพี่ที่เป็นความสนิทสนม หรืออาจจะเรียกว่าโตมาด้วยกัน
เพื่อทำกิจกรรมให้รุ่นน้องในคณะของตน

ทางเราได้เห็นถึงการเดินทางของแต่ละชมรมของแต่ละคณะ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคณะที่ยังไม่ได้จัดตั้งชมรม/สมาคม จึงเกิดการจัดกิจกรรม KM หรือ Knowledge Management นั้น เพื่อให้แต่ละชมรม/สมาคม หรือแต่ละคณะได้เห็นแนวทางการบริหารการทำงานของชมรมคณะอื่นๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในคณะของตนเองได้ ที่สำคัญยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ระหว่างสายงาน

และในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ไม่เพียงเป็นแค่วันเสาร์ ที่มีกิจกรรม KM ของศิษย์เก่า
แต่ยังเป็นวันจัดกิจกรรม Beginning Campe 2023 ตอนรับนิสิตใหม่รหัส 66 ทำให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าได้คิดถึงบรรยายกาศเก่าๆไปด้วย
ที่สำคัญพี่ๆศิษย์เก่ายังได้เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม Hi Tuch ต้องบอกเลยว่าเต็มอิ่ม อุ่นใจ
ทั้งศิษย์เก่า น้องๆนิสิต และมหาวิทยาลัย

 

Loading