30 ปี จุลชีววิทยา เรื่องราว ความรัก ความผูกพัน

หลายคนอาจเคยสงสัยเรื่องราว ความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เปรียบเหมือนเส้นทางบนท้องถนน
ที่แตกกันไปหลายสาย วันนี้จะขอเล่าถึงถนน “ภาควิชาจุลชีววิทยา” โดยภาควิชานี้เริ่มต้นสังกัดอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์
และมีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาและคณะ ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ

“ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ซึ่งรวมๆแล้วการมีอยู่ของภาควิชานี้ถึง 30 ปี ไม่เพียงแต่เวลาจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ
แต่รวมถึงการเรียนการสอนหลักสูตร อาจารย์ บุคลากร และที่สำคัญคือ ศิษย์เก่า จนทำให้เกิดงานเลี้ยงรุ่นคืนสู่ถิ่น
ที่รวมศิษย์เก่าทุกรุ่นมาในงาน Night Nice 30th ค่ำคืนดีๆ 30 ปี ชาวจุล เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

โดยภายในงานได้เชิญอาจารย์เกษียณอาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งศิษย์เก่าหลายๆรุ่น มาร่วมพูดคุย
แสดงมุทิตาจิตอาจารย์ผู้ก่อตั้งภาควิชา และที่จะขาดไม่ได้ คือ
การจัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

และนี่คือสัญญาณความเข้มแข็งของศิษย์เก่าภาควิชานี้ มหาวิทยาลัยจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและ
สนับสนุนการจัดตั้งชมรมต่อไป ในเมื่อมีงานดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นแล้วชาวงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขอร่วมสร้างความประทับใจ
ให้กับศิษย์เก่าที่มาร่วมในงานเป็นกระเป๋าผ้าคล้องมือ คล้องใจศิษย์เก่ากลับมาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย กลับมาตอนคิดถึงกัน

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading