พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2566
ตอน Guide to The Way of Light ผู้แนะแนวทางสู่การส่องสว่างของแสง
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งปีนี้มาในแนวคิด “จุดประกายสารธารแห่งปัญญา ระลึกคุณาคณาจารย์”

Loading