ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการจากชมรมพุทธศาสตร์สากล

ติดตาม รายละเอียดทั้งหมดได้ที่เฟสบุ๊ค //www.facebook.com/ibsclubthailand
1. โครงการวิตามินธรรมะ
2. โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบความดีและความสำเร็จที่ยั่งยืน
3. โครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนเก่งและคนดี
4. โครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการ

Loading