“มหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เมืองแผ่นดิน ถิ่นสองแคว”

กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน “มหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เมืองแผ่นดิน ถิ่นสองแคว” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมมหาราช 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และทหารปลดประจำการ ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลายและทันสมัย ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติอาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้พัฒนาหรือต่อยอดเป็นอาชีพได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมจัดหางาน (น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์) เป็นประธานเปิดงานฯ ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายทรงพล วิชัยขัทคะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี) และจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก (นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ โดย กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดบูธการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงเข้าร่วมแสดงภายในงาน ได้แก่ บูธน้ำอิตาเลี่ยนโซดา บูธสลัดโรลอ่อนผักบุ้งอ่อน บูธกิมจิ บูธเพ้นท์กระเป๋าผ้า และบูธโบว์มัดผมโดนัท

Loading