คุณค่าและโอกาสที่ผู้ให้และผู้รับต่างรู้สึกดีเท่ากันกับทุนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

การให้ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ไม่แพ้การให้แบบใดเลยคือการให้คุณค่า และการให้โอกาส การให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณกำลังทำ
และการให้โอกาสเพื่อให้คุณได้ทำ เหมือนเป็นการสานฝัน การจุดประกายให้ดอกไม้ได้เติบโตอย่างสวยงาม

ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมนิสิตเก่าที่ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
จัดคอนเสิร์ตคาราบาวเพื่อสมทบทุนให้นิสิต ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการโอกาสในการสานฝัน
หรือโอกาสในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท แบ่งเป็น 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
โดยการสัมภาษณ์ในวันนี้นั้นผู้ใหญ่ใจดีแต่ละท่านก็ได้เห็นถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของนิสิตชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร
จึงได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 115,000 บาท ให้กับน้องๆ 23 ทุน

การเติบโตของศิษย์เก่าที่หวนกลับมาช่วยการฝูมฟักและผลักดันให้ดอกไม้ในทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
แห่งนี้ได้ผลิบานสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ของเค้า มันเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเลยจริงๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่พร้อมทุ่มเท ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
-–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading