จิตอาสา ม.นเรศวร จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ชมรมจิตอาสา ม.นเรศวร จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ให้ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีผู้ให้ความสนใจบริจาคโลหิต จำนวน 325 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 250 ยูนิต
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ที่จัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการในครั้งนี้

Loading