การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 /2566

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 /2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการแทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading