เทศกาลแสดงอัตลักษณ์ NU Identity Festival  ตอน NU Lights Up Stage Show 33rd Anniversry Naresuan University

เทศกาลแสดงอัตลักษณ์ NU Identity Festival  ตอน NU Lights Up Stage Show 33rd Anniversry Naresuan University
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
รูปภาพเพิ่มเติม ://bit.ly/3Y7nAOc

 

Loading