ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566

ค่าไฟฟ้าเดือนมิ.ย.-ก.ค.66 อาคาร 2-8

ค่าไฟฟ้าเดือนมิ.ย.-ก.ค.66 อาคาร 9-15

Loading